skip to Main Content

Eksempel på lejlighed for ægtepar

Pga. lang ventetid på bolig, er ventelisten for

Ægtepar (2 – 2½ – 3 – 3½ værelse)

lukket på ubestemt tid,

du vil kunne se her på hjemmesiden, når listen åbner igen. 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret

Lejlighed for ægtepar.

Ansøgeren skal være ubemidlet borger, fyldt 60 år og have fast bopæl i Københavns Kommune.

Ventetid: ca. 10 – 25 år.

Husleje for en bolig på 98 m² er pr. 01-01-2023 ca. kr. 6.000,00 om måneden incl. a-conto: varme & YouSee tv-grundpakke.

Ved indgåelse af kontrakt på en 98 m² bolig, betales depositum svarende til 3 måneders grundleje & 3 måneders forudbetalt leje, samt første måned husleje og et navneskilt, ca. kr. 37.000,00.

Ansøgningen skal afleveres personligt ved fremvisning af legitimation med cpr. nr. samt adresse.

Ved indmeldelsen betales et gebyr på kr. 500,00.
Gebyret skal overføres til vores konto i AL-bank. Reg.nr. 5338 Kontonr. 0247530

 

Back To Top