skip to Main Content

Eksempel på lejlighed for ægtepar

NY PRIS:

pr. 01-01-2022 koster det kr. 500,00 at komme på ventelisten.

Lejlighed for ægtepar.

Ansøgeren skal være ubemidlet borger, fyldt 60 år og have fast bopæl i Københavns Kommune.

Ventetid: ca. 5 – 20 år.

Husleje for en bolig på 98 m² er pr. 01-01-2020 ca. kr. 5.500,00 om måneden incl. a-conto: varme & YouSee tv-grundpakke.

Ved indgåelse af kontrakt på en 98 m² bolig, betales depositum svarende til 3 måneder grundleje & 1 måneds forudbetalt leje, samt første måned husleje og et navneskilt, ca. kr. 24.000,00.

Ansøgningen skal afleveres personligt ved fremvisning af legitimation med cpr. nr. samt adresse.

Ved indmeldelsen betales et gebyr på kr. 500,00.
Gebyret skal overføres til vores konto i AL-bank. Reg.nr. 5338 Kontonr. 0247530

 

Back To Top