skip to Main Content

Nedenfor vil du fremover kunne  finde svar på mange af de mest spurgte spørgsmål. Listen af spørgsmål og svar vil blive udbygget med tiden.

Hvis du ikke kan få svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller ringe til os. Se under menupunktet Kontakt

Hvor ligger ejendomskontoret?

Stiftelsen Gammel Klosters ejendomskontor ligger på adressen Lersø Parkallé 28 U, 2100 København Ø

Åbningstider på ejendomskontoret?

Åbningstider på ejendomskontoret:

Telefontid: alle hverdage Kl. 09.00 – 10.00 på tlf. 39 29 50 66

Kontortid: mandag & torsdag Kl. 12.00 – 13.00

Ejendomsadministrationen

Ejendomsadministrator

Mette Spur Behrens
Tlf. 33 76 47 11

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Store Kongensgade 24 B
1264 København K

Åbningstider

Mandag til fredag
Kl. 09.00 til 15.00

Besøg hjemmeside

www.swe.dk

 

Mette Spur Behrens

fra Sven Westergaards Ejendomsadministration

kan også træffes hver mandag mellem kl. 12.00 – 13.00 på ejendomskontoret.

Vedr. indvendig vedligeholdelse.

Den indvendige vedligeholdelse omfatter som udgangspunkt kun tapetsering, hvidtning og maling af vægge, træværk, døre og lofter samt lakering af gulve i lejligheden. Hvis saldoen på kontoen overstiger hensættelserne for de sidste 3 år, kan det overskydende beløb anvendes til andre rimelige  og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden, fx gulvafhøvling eller udskiftning af sanitære ting mv. Det er dog en forudsætning, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår hvidtning, maling og tapetsering.

Lejelovens § 21 – 24

Pligten til at vedligeholde det indvendige kan enten påhvile lejeren eller udlejeren. Såfremt pligten til den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejer – hvilket er tilfældet i Stiftelsen Gammel Kloster, hvor der er en indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden. Hertil afsættes i hvert regnskabsår et beløb pr. 2m bruttoetageareal på kontoen. Beløbet udgør for 2006 kr. 37,00 pr. 2m.  Beløbet afsættes med 1/12 månedsvis. Beløbet reguleres en gang årligt med 2 % tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jvf. lov om satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Den praktiske fremgangsmåde:

Benyttelse af indestående på konto for indvendig vedligeholdelse – uanset om det drejer sig om tapetsering, hvidtning eller maling, eller om det er andre istandsættelser, der ønskes gennemført – må det kun ske efter forudgående aftale med ejendomskontoret. Der er mulighed for benyttelse af enten ejendommens maler eller efter eget valg af malerfirma.

Benyttelse af ejendommens maler:

Lejeren eller ejendomskontoret rekvirerer malerfirmaet for afgivelse af skriftligt tilbud. Tilbudet afgives af malerfirmaet direkte til lejeren, såfremt lejeren kan godkende og acceptere tilbudet, skal malerfirmaet tilsende ejendomskontoret en kopi af tilbudet, der vil så blive tilsendt firmaet en rekvisition. Arbejdet må ikke påbegyndes før malerfirmaet har modtaget rekvisitionen. Ejendomskontoret afregner regningsbeløbet direkte med malerfirmaet efter modtagelsen af faktura, og arbejdet er synet og godkendt af ejendomskontoret. Fakturabeløbet kan maksimalt udgøre indestående på vedligeholdelseskontoen.

Benyttelse af egen maler:

Lejeren skal selv rekvirere malerfirmaet for afgivelse af skriftligt tilbud, Tilbudet skal sendes direkte til lejeren, såfremt lejeren kan godkende og acceptere tilbudet, skal malerfirmaet tilsende ejendomskontoret en kopi af tilbudet, der vil så blive tilsendt malerfirmaet en rekvisition. Arbejdet må ikke påbegyndes før rekvisitionen er modtaget af malerfirmaet. Ejendomskontoret afregner regningsbeløbet direkte med malerfirmaet efter modtagelsen af faktura, og arbejdet er synet og godkendt af ejendomskontoret. Fakturabeløbet kan maksimalt udgøre indestående på vedligeholdelseskontoen.

Der må kun benyttes momsregistreret malerfirma. Der er omfattet af Danske malermestres garantiordning (DMA) eller byggeriets garantiordning (BYG) hvis firmaet ikke opfylder disse betingelser, vil tilbudet blive afvist af ejendomskontoret.

I tilfælde af en uopsættelig skade

I tilfælde af en uopsættelig skade i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 14.30 til 07.00 og fredag fra kl. 14.00 til mandag kl. 7.00,

bedes De ringe til en af nedenstående håndværkere.

 

Ved lokal strømsvigt bedes De først ringe til Ørsted på

telefon nr. 72 10 20 30, er dette ikke tilfældet, bedes De ringe til elektriker Vilstrup Olesen på telefon nr. 35 83 04 33.

 

Ved vandskader eller varmesvigt bedes De ringe til Jagtvejens VVS på telefon nr. 39 20 30 83.

 

I tilfælde af oversvømmelse, ituslåede ruder, afblæsning af tegl o.l. bedes De ringe til Falck (abonnements nr. 11149165) på

telefon nr. 70 10 20 30

 

Er skaden selvforskyldt, skal De betale for håndværkeren.

 

Har De smækket Dem ude bedes De ringe til HV Låseteknik på

telefon 70 20 87 97.

Håndværkerliste

Elektriker:

Vilstrup Olesen

Frederikssundsvej 177C

2700 Brønshøj

Telefonnr. 35 83 04 33.

E-mail: el@vilstrup-olesen.dk

Hjemmeside: http://www.vilstrup-olesen.dk/

 

Blikkenslager:

Jagtvejens VVS ApS

Jagtvej 167 ​

2100 København Ø

Telefonnr. 39 20 30 83

E-mail: post@jagtvejens-vvs.dk

Hjemmeside: https://www.jagtvejens-vvs.dk/

 

Maler:

Casper Maler ApS

Silkeborggade 5, st. tv.

2100 København Ø

Telefonnr. 20 91 41 41

E-mail: casper@caspermaler.dk

Hjemmeside: https://caspermaler.dk/

 

Tømrer:

Skou Gruppen A/S

Kærvej 34

2970 Hørsholm

Telefonnr. 45 86 74 04

E-mail: info@skougruppen.dk

Hjemmeside: https://skougruppen.dk/

 

Låsesmed:

HV Låseteknik

Valby Langgade 192
2500 Valby

Telefonnr. 70 20 87 97.

 

Gulvafslibning:

KEP service

Sindalvej 6

2610 Rødovre

Telefonnr. 28 34 50 00

E-mail: post@keservice.dk

 

Murer:

JBA Murer Aps

Højen 7

2690 Karlslunde

Telefonnr. 24 23 16 76

E-mail: allan@jba-murer.dk

Hjemmeside: https://jba-murer.dk/

 

Glarmester:

Glarmester Niels Larsens Eftf. Aps

Niels Bohrs Allé 38

2860 Søborg

Telefonnr. 40 10 72 75

E-mail: nl-glas@mail.tele.dk

Hjemmeside: https://nle-glas.dk/

 

Rengøring:

Trappevask & vinduespudsning

Rengørings Agenterne

Fuglebækvej 3 D, st.

2770 Kastrup 70 10 75 76 info@ren-agenterne.dk

Telefonnr. 70 10 75 76

E-mail: info@ren-agenterne.dk

Hjemmeside: https://www.ren-agenterne.dk/

 

Rengøring:

A.F. Ejendomsservice

Telefonnr. 33 22 77 22

Hjemmeside: https://afejendomsservice.dk/

 

Skadedyr:

Absolut Skadedyrsservice

Herlev Hovedgade 60

2730 Herlev

Telefonnr. 44 84 43 47

E-mail: info@absolut-skadedyr.dk

Hjemmeside: https://www.absolut-skadedyr.dk/

Husorden

Benyttelse af lejligheder, klubværelser og lokaler

 1. Lejer skal straks foretage anmeldelse til udlejer eller dennes repræsentant, såfremt der sker skader på installationer, så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.
 2. Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående anmeldes til ejendomskontoret. Intet der kan tilstoppe afløbet må smides i toilettet. Overdrevet brug af vand bør undgås, og brug af vand i tidsrummet kl. 24.00 – 06.00 bør minimeres.
 3. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20.00.
 4. Brug af musikinstrumenter, radio og fjernsyn m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere og almindeligvis helt undgås i tidsrummet kl. 24.00 – 06.00.
 5. Lejemålet må kun males i lyse neutrale farver. De indvendige vinduesrammer i lejligheden må ikke males, de skal fremstå i naturtræ. Gulvtæpperne skal fjernes og gulvene skal retableres ved fraflytning.
 6. Der må ikke holdes husdyr som hunde og katte m.v. jf. lejekontraktens § 10.
 7. Angreb af skadedyr samt svamp skal omgående anmeldes til udlejer eller dennes repræsentant. Det er derfor af stor vigtighed, at lejer mindst en gang daglig foretager en effektiv udluftning af 10 minutters varighed. Er lejerselvforskyldt i skaden ved mislighold eller vanrøgt f.eks. ved at lade madaffald henstå i længere tid, kan lejer blive draget til ansvar.
 8. Altankasser og markiser må kun opsættes efter tilladelse fra udlejer, beplantning og vedligeholdelse af altankasser må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.
 9. Radio og fjernsynsantenner, herunder parabolskærme, må kun anbringes efter udlejers tilladelse og i øvrigt efter reglerne i lejeloven.

Benyttelse af fællesrum

 1. Ejendommens festlokaler, gæsteværelser og evt. klublokaler skal benyttes i overensstemmelse med særlige ordensregler for disse lokaler.
 2. Tørring af tøj må kun finde sted i de anviste tørrerum på loft eller kælder og aldrig fra vinduer eller altaner.
 3. Vinduer i trappeopgange på lofter og kælderrum skal holdes lukkede, når vejrliget kræver det. Lejere der har brugsret til loft-/eller kælderrum har ansvaret for rummene.
 4. Cykler, knallerter m.v. må kun henstilles på de af udlejer anviste steder i cykelkældre og cykelstativer, i modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden varsel og ansvar for ejendommen.

Benyttelse af fællesarealer

 1. Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges, grene må ikke brækkes af, og blomsterne må ikke plukkes. Endvidere må græsarealerne ikke misbruges og gange samt flisearealer skal holdes ryddelige.
 2. Havemøbler må ikke flyttes og skal behandles med omtanke samt efterlades rene og ryddelige.
 3. Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de oprettede parkeringspladser og ved kantsten, så de ikke er til gene for de øvrige beboere og redningskøretøjer. Vask og reparation af motorkøretøjer må kun finde sted på ejendommens arealer, såfremt ejendommen har anvist et egnet sted.
 4. Parkering på Stiftelsens arealer er kun for ejendommens beboere, uvedkommende henvises til offentlig vej eller gade. Det er ligeledes forbudt at parkere last-/og varevogne uden for normal arbejdstid, dette gælder også campingvogne og trailere på arealerne.
 5. Cykel og knallertkørsel er forbudt overalt på gang-/og havearealer.
 6. Fodring af herreløse dyr er ikke tilladt, heller ikke fra foderbræt, fuglekasse og altaner.
 7. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere, således at forurening undgås. Affald og kasserede brugsting, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal omgående fjernes af lejeren ved egen foranstaltning.

 

I øvrigt henvises til lejelovens og lejekontraktens almindelige bestemmelser.

Husorden af 16. december 2010 erstatter tidligere husorden.

Beboervaskeri

Er beliggende overfor Lersø Parkallé 28 K, og som har åbent alle dage mellem kl. 08.00 og 20.00,

betaling sker med den udleveret vaskebrik, Pris i år 2022 er kr. 18,00 pr. vask inkl. Sæbe, tørring kr. 3,00 pr.10 min.

Storskrald & Elektronik

Forefindes ved renovation rummet Klostervænget 6, rummet er aflåst, nøgle kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret.

Restaffald - Bio - Plast - Metal - Batterier - Pap - Papir - Glas - Farligt Affald

 • Dagrenovation (restaffald) – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Bio – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Plast – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Metal – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Batterier – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Pap – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Papir – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Glas – Forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.
 • Farligt Affald – Forefindes ved renovation rummet Klostervænget 13, i metalskabet th. for trappen.

Bio-poser

Nye BIO-Poser & grønne bioaffaldsspande kan afhente på ejendomskontoret i åbningstiden.

BIO-Poser kan også afhentes på vaskeriet ved opg. K

De kan også bestilles på Københavns Kommunes hjemmeside. www.kk.dk/bioposer

Trappevask

Bliver udført hver 2. uge i månederne

januar, februar, marts, april, september, oktober, november, december.

& hver 3. uge i månederne

maj, juni, juli, august.

Vinduespudsning

bliver udført i

november – februar – maj – august

Back To Top