skip to Main Content

Stiftelsen Gammel Kloster har følgende boligtyper

1 værelses lejligheder
1 værelses lejlighed kan kun ansøges af enlige.
Ansøgeren skal være ubemidlet borger, fyldt 60 år og have fast bopæl i Københavns Kommune
Ventetid ca. 2½ år.

Du kan se mere her.

1 1/2 – 2 værelses lejligheder
1½ & 2 værelses lejlighed kan kun ansøges af lejer i Stiftelsen.
Ventetid ca. 2 år.

Du kan se mere her.

2 1/2 – 3 – 3 1/2 værelses lejligheder
Lejlighed for ægtepar.
Ansøgeren skal være ubemidlet borger, fyldt 60 år og have fast bopæl i Københavns Kommune.

Ventetid: ca. 5 – 15 år.

Du kan se mere her.

Klubværelser
Ansøgeren skal være fyldt 17 år.
Ansøgeren skal være fyldt 18 år og være studerende, når der indgås kontrakt på et klubværelse.

Du kan se mere her.

Ansøgningsskemaer til forskellige boligtyper kan downloades på denne side.

Back To Top