skip to Main Content

Rensning af varmtvandsbeholder i afd. 2 & 3

Vi beklager, at det er nødvendigt at lukke for det varme vand. tirsdag den 18 juli 2023 fra kl. 07.00 til 16.00 i Klostervænget, Teglværksgade & Biskop Krags Vænge. For at undgå vandskader SKAL alle varmtvandshaner være lukkede. mvh. Ejendomskontoret

Læs mere

Information om genopretning i Teglværksgade

Etape 1: Østligt fortov/kørebaneareal – juli 2023 til september 2023 Fra medio juli 2023 går Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning i gang med at vejgenoprette Teglværksgade. Arbejdet indebærer udskiftning af vejkasse samt renovering af kørebane- og fortovsarealer, som vil forbedre…

Læs mere

Lukket Grundlovsdag

Ejendomskontoret har lukket Grundlovsdag mandag Den 5. juni 2023 Sven Westergaards Ejendomsadministration holder ligeledes lukket Grundlovsdag Med venlig hilsen Ejendomskontoret

Læs mere

Sommer luk for varmen 🌞

Der bliver lukket for varmen i stiftelsen den 1. juni 2023 og frem til den 4. september 2023. Med venlig hilsen og med ønske om en god sommer til alle beboerne.  Ejendomskontoret

Læs mere

Ejendomsadministrator

Ejendomsadministrator kan ikke træffes på ejendomskontoret mandag den 6. februar og mandag den 20. marts. I de 2 uger vil ejendomsadministrator kunne træffe om torsdag den 9. februar og torsdag den 23. marts mellem kl. 12 og 13 Mvh. Ejendomskontoret

Læs mere

Nye tørretumblere

Mandag den 9. januar 2023 bliver de to tørretumblere udskiftet, derfor er det ikke muligt at tørre tøj før tirsdag den 10. januar kl. 12.00 mvh. ejendomskontoret

Læs mere

Ny belægning

Fra tirsdag den 8. november skal belægningen i Lersø Parkallé 28 ved opgang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, S, T, U omlægges, der vil derfor være nogle udfordringer med parkeringspladser og færdsel imens arbejdet foregår.…

Læs mere
Back To Top