skip to Main Content

Rensning af varmtvandsbeholder i afd. 2 & 3

Vi beklager, at det er nødvendigt at lukke for det varme vand. tirsdag den 18 juli 2023 fra kl. 07.00 til 16.00 i Klostervænget, Teglværksgade & Biskop Krags Vænge. For at undgå vandskader SKAL alle varmtvandshaner være lukkede. mvh. Ejendomskontoret

Læs mere

Information om genopretning i Teglværksgade

Etape 1: Østligt fortov/kørebaneareal – juli 2023 til september 2023 Fra medio juli 2023 går Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning i gang med at vejgenoprette Teglværksgade. Arbejdet indebærer udskiftning af vejkasse samt renovering af kørebane- og fortovsarealer, som vil forbedre…

Læs mere

Ejendomsadministrator

Ejendomsadministrator kan ikke træffes på ejendomskontoret mandag den 6. februar og mandag den 20. marts. I de 2 uger vil ejendomsadministrator kunne træffe om torsdag den 9. februar og torsdag den 23. marts mellem kl. 12 og 13 Mvh. Ejendomskontoret

Læs mere

Nye tørretumblere

Mandag den 9. januar 2023 bliver de to tørretumblere udskiftet, derfor er det ikke muligt at tørre tøj før tirsdag den 10. januar kl. 12.00 mvh. ejendomskontoret

Læs mere

Ny belægning

Fra tirsdag den 8. november skal belægningen i Lersø Parkallé 28 ved opgang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, S, T, U omlægges, der vil derfor være nogle udfordringer med parkeringspladser og færdsel imens arbejdet foregår.…

Læs mere

TV og Internet nedbrud

Som i nok har bemærket har vi et nedbrud på TV og Internet, i Klostervænget 6 - 12, Teglværksgade 3 - 5, Biskop Krags Vænge 4 - 6 fejlen er opstået pga. der er nogle kabler der er klippet over,…

Læs mere

Sommerluk

Der bliver lukket for varmen i stiftelsen den 16. maj 2022 og frem til den 1. september 2022. Med venlig hilsen og med ønske om en god sommer til alle beboerne  Ejendomskontoret

Læs mere

Åbningsdage, jul & nytår 2021

  Meddelelse fra Ejendomskontoret om åbningsdage, jul & nytår 2021 sidste åbningsdag inden jul er torsdag den 23/12. åbningsdag mellem jul og nytår er 27/12 til 30/12.  efter nytår er kontoret åben igen mandag den 3/1-2022 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S…

Læs mere
Back To Top