skip to Main Content

Meddelelse til beboerne om affald

Vi har nu fået flere affaldsbeholdere at holde styr på, så det er vigtigt at beboerne sorterer deres affald i de rigtige affaldsbeholdere.


Dagrenovation (restaffald)

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Bio

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Plast

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Metal

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Batterier

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Pap

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Papir

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Glas

(forefindes ved renovation rummet Lersø Parkallé 28, Klostervænget 6 & 13.)


Farligt Affald

(forefindes ved renovation rummet Klostervænget 13, i metalskabet th. for trappen.)


Elektronik & Stort Elektronik

(forefindes ved renovation rummet Klostervænget 6, rummet er aflåst, nøgle kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret)


Storskrald

(forefindes ved renovation rummet Klostervænget 6, rummet er aflåst, nøgle kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret)


Der er navn og beskrivelse på alle beholderne, så beboerne bedes læse på låget inden affaldet smides i beholderne.


Bio-poser

Nye BIO-Poser & grønne bioaffaldsspande kan afhente på ejendomskontoret i åbningstiden.

De kan også bestilles på Københavns Kommunes hjemmeside. www.kk.dk/bioposer


Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Large photo from www.freepik.com

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top