skip to Main Content

Henstilling af effekter

Ved gennemgang af ejendommen har vi konstateret, at der henstår diverse effekter på trapper, reposer, kældre samt loftgange.

Ejendommen har modtaget en påtale fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut om, at effekterne skal fjernes, under henvisning til Bygningsreglementet:

”Der må ikke anbringes oplag eller genstande af nogen art i trapperum. Jf. Bygningsreglement 2018 må trapperum alene anvendes til trafik. Genstandene bør fjernes omgående.”

Vi beder derfor alle beboere der har hensatte effekter stående på trapper, reposer, kældre og loftgange om, at fjerne dem senest den 17. december 2021.

Er effekterne ikke fjernet inden ovenstående dato, vil de blive fjernet af ejendommens personale.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at stole placeret i opgangene endvidere skal fjernes. Har man behov for et lille hvil i opgangen, kan man henvende sig til Københavns Kommune, der kan godkende montering af en opslået stol i en opgang.

Placering af blomster i vindueskarmene er anerkendt, så længe de passes – visne blomster vil blive fjernet. Kunstige blomster er brandfarlige effekter og må herved ikke henstå på fællesarealerne.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top